Afdrukken

ZEOvit systeem handleiding

rif, rifaquarium, zeewater, korallenzucht inleiding rif aquarium

Houd koralen en andere ongewervelden gezond en optimaal fit en geniet van een kleurrijk rifaquarium dat gezien mag worden!

Korallenzucht.de is als bedrijf ontstaan vanuit het kweken van koralen van allerlei soort. Juist met dergelijke activiteiten bouwt men een schat aan expertise op die ook breder inzetbaar is. Voor een succesvolle kweek van koralen zijn de juiste condities van het zeewater van uitermate groot belang. Kennis van het rif en van de milieucondities ter plaatse moet gecombineerd worden met gevoel voor en kennis van de techniek die inzetbaar is voor het opzetten van een rifaquarium.

Dit is precies wat de mensen van Korallenzucht.de hebben gedaan. De mensen van Korallenzucht.de zijn succesvol met de kweek van vele verschillende soorten koralen en hebben daardoor veel kennis over de leefcondities van de koralen opgedaan, wat direct kan worden toegepast in uw rifaquarium.
Daarbij heeft Korallenzucht een eigen methode ontwikkeld voor het in optimale conditie houden van een rifaquarium. Dit wordt de
ZEOvit® methode, of het ZEOvit® systeem genoemd.

Centraal bij de ZEOvit® methode staat het creëren van een zo natuurgetrouw mogelijke situatie in het rifaquarium. In de natuurlijke situaties bij de riffen is het water normaalgesproken voedselarm, dat wil zeggen dat er nauwelijks nitraten en fosfaten in het water voorkomen.

Dat het water voedselarm is lijkt tegenstrijdig met de geweldige overvloed aan leven bij het rif. Het voedselarm zijn van het water slaat dan ook met name op de beschikbare concentraties aan minerale voedingsstoffen, zoals nitraten en fosfaten. Doordat het water arm is aan minerale voedingsstoffen, blijft het water kristalhelder en kan het zonlicht behoorlijk diep doordringen in het water. Dit laatste is een absolute voorwaarde voor de lichtbehoevende rifvormende koralen.

Nitraten en fosfaten zijn eindproducten van de microbiële afbraak van organische stoffen, zoals de afscheidingen van vissen en andere dieren, afstervende planten en resten van dode dieren. De nitraten en fosfaten, die bij dat afbraakproces ontstaan, zijn op hun beurt weer voedingsstoffen voor planten, wieren, algen, en fytoplankton en ook voor de zoöxanthellen in de koralen. De beschikbare hoeveelheden minerale voedingsstoffen worden vrijwel direct, zodra ze beschikbaar komen, opgenomen door fytoplankton. Daardoor blijven de vrije concentraties zeer laag.
Wat bijdraagt aan de uitbundigheid van het leven bij het rif is dat een groot deel van de minerale voedingsstoffen ter plekke 'gerecycled' wordt.

Natuurlijk vindt er ook op het rif microbiële afbraak plaats, maar de daarbij vrijkomende minerale voedselstoffen worden vrijwel direct opgenomen door het fytoplankton en eventuele wieren en ook door het koraal en de daarin levende zoöxanthellen. En als gevolg van stromingen, getijden en dergelijke wordt het water continu ververst, waardoor het water bij het rif voedselarm blijft.

In onze rifaquaria is de situatie anders. De bevolking van ons rifaquarium genereert voortdurend afvalstoffen, ook als de bezetting alleen uit ongewervelden bestaat. En ook al zouden we dat willen, het is voor ons onmogelijk om continu vers water door ons rifaquarium te laten stromen.

Het rifaquarium zullen we op een andere manier voedselarm moeten maken. Daarvoor is een combinatie van maatregelen nodig. Het doel moet daarbij zijn om het zeewater in het aquarium steeds zo zuiver mogelijk te houden. Dit houdt in:
1) dat we zo optimaal mogelijk moeten voeren. Bij voorkeur kleine porties, verdeeld over de tijd. Een gelijkmatiger voeding maakt ook de afvalstroom (incl. voedselresten) gelijkmatiger en dus beter te behandelen;
2) dat we zorgen dat het water in het rifaquarium zo volledig en snel mogelijk van afvalstoffen wordt gereinigd; en
3) dat we steeds de door het rifsysteem verbruikte mineralen van het zeewater weer aanvullen tot het oorspronkelijke niveau. Dit laatste ook weer zo geleidelijk mogelijk. Immers het verbruik van de mineralen is ook geleidelijk.

Om dit doel, een rifaquarium met voedselarm zeewater, te bereiken heeft Korallenzucht.de het ZEOvit® systeem ontwikkeld. De basis van het ZEOvit® systeem wordt gevormd door een aantal producten die erop gericht zijn om het rifaquariumwater arm aan voedingsstoffen te maken en daarna ook voedselarm te houden.
Daarnaast ontwikkelde Korallenzucht.de een aantal supplementen die gebruikt kunnen worden om de verbruikte mineralen in het zeewater aan te vullen. Dit resulteert in gezonde en kleurige koralen.

Lees voor een volledig overzicht van de ZEOvit® methode en de daarbij ontwikkelde producten het bijgevoegde artikel. U kunt deze via de link hieronder openen en downloaden.

 


Gids voor de ZEOvit® methode