Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING
met betrekking tot de door de klant aan AquariumPlus verstrekte gegevens

 

 

 

PRIVACYVERKLARING 

AquariumPlus respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en webwinkel. Wij zullen de persoonlijke informatie, die u ons bij registratie verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Door uw persoonsgegevens op te geven in onze webwinkel geeft u aan dat u ermee akkoord gaat dat AquariumPlus uw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruikt. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met privacy@aquariumplus.nl.

Wie zijn wij?
AquariumPlus V.O.F. is gevestigd te Nijkerk GLD. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 32107153. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de, door u aan ons geleverde persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en mits van toepassing uw btw gegevens en andere aanvullende informatie die nodig zijn om uw bestelling correct af te kunnen handelen of om antwoord te kunnen geven op door u gestelde vragen en alles wat hier direct verband mee houdt. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling niet leveren en/of uw vragen niet beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig tot 7 jaar, zoals wettelijk bepaald is. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

AquariumPlus geeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Deze toestemming geeft u zelf op de website aan als u zich registreert, deze toestemming kunt u altijd intrekken.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij eventueel analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn dan aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. 

Onze website wordt gehost door Strato AG. Zij  slaan IP adressen van websitebezoekers gedurende maximaal zeven dagen op in zogeheten logbestanden. Dit doen zij om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna worden deze IP-adressen weer verwijdert.

Verder is er nog een partij welke bepaalde gegevens van u ontvangt als er betalingen via de website door u met iDeal worden betaald. Deze betalingen worden verwerkt door Docdata payments, zij hebben hiervoor de tenaamstelling van, en het rekeningnummer nodig.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. 

Uw rechten met betrekking tot deze gegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij AquarumPlus om uw gegevens in te zien.

Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt enkele gegevens ook zelf aanpassen in uw persoonlijke account op onze website.

Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen aan info@aquariumplus.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u de reden laten weten. 

Wie ontvangen verder uw gegevens?
AquariumPlus zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw gegevens kunnen voor de uitvoering van de bestellingen en/of aangevraagde informatie worden doorgegeven aan partijen die hierbij direct betrokken zijn, denk hierbij aan postbezorgers, leveranciers en accountant. Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@aquariumplus.nl.
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan wilt u ons dit laten weten? 
Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.